ING Trade

Online toegang tot de geld- en valutamarkten

Valutarisicobeheer

Uw bedrijf importeert of exporteert goederen en/of diensten uit of naar landen buiten de eurozone. Hierbij heeft u te maken met transacties van valuta's uit deze landen van of naar de euro.


Een fabrikant die bijvoorbeeld goederen exporteert naar Noord-Amerika zal immers worden betaald in Amerikaanse dollars en wil deze weer omruilen naar euro's. Hierbij kan zich een financieel risico voordoen, aangezien de koers van de valuta ten opzichte van de euro kan variëren.

ING Trade kan u helpen om dit risico te beperken door directe toegang te geven tot de handel in valuta's, zodat u deze kunt omwisselen op een voor u gunstig moment. Voorwaarde is dat u over een rekening beschikt in de betrokken vreemde valuta.

Het afsluiten van een valutatransactie via ING Trade is zeer eenvoudig. Door een automatische verbinding met onze boekingssystemen zullen uw eigen standaardrekeningen worden gedebiteerd en gecrediteerd op de overeengekomen valutadatum.